1969 YILINDA ÜLKÜCÜ HAREKETLE TANIŞTIM 1969 YILINDA ÜLKÜCÜ HAREKETLE TANIŞTIM 2018-03-16 Saat: 14:58
     
1969'un sonlarına doğru,lise öğrenimimin bitişine yaklaşırken ülkücü hareketle tanıştım.Yatılı okuyan her öğrencide olduğu gibi bende de var olan okuma ve araştırma merakım,sistemleri de araştırma ve incelememe imkan tanıdı.
Bilahere deruhte ettiğim ocak başkanlığı görevlerimde,bilgi anlamında sorumluluğumun daha da artacağını bildiğimden,ocaktan eve geldikten sonra sabahlara kadar da okudum.Çok defa günlük iki saatlik uyku ile günleri tamamladım.
Ve bu etütlerden edindiğim bir sonuç var.Ülkelerin hal ve geleceği adına senaryo yazan sınır ötesi proje müellifi emperyaller,hedeflerine aldıkları ülkelerde satınalınmış maşalar kullanırlar.Bu maşalar donanımları itibariyle iki farklı tipten oluşur.Bu safahat siyahla beyaz gibidir,grisi yoktur.Ya çok zeki,iyi yetişmiş profiller,yahut da tamamen boş,dağarcığı olmayan,sığ bakışlı kimselerden tefrik edilir bu uşak figürler...
Bu iyi yetişmiş olanlarının bazen devletlerin en tepe noktasında konumlanabildiklerine tanık olunur.Öbür profillerin ise nispeten biraz daha aşağı düzey konumları elde edebildiklerini görürüz.
İkinci tip,cahilimsi olanları genellikle gaf üretip,çam devirmede mahirdirler.Spontan gelişen konuşmaları cehaletlerini faş eder.Bunlardan geçmişte bizim diyarlarda başbakanlık yapanlarını bile gördük.Bunlar kullanılan maşalardır,kullanılmaya karşı direnecek mecalleri yoktur.Öbür tipler kadar bilinçli ve kurnaz değillerdir.
Ancak,bunların ürettikleri gaflar,ardı ardına geldiğinde anlamlı bir çizgi oluşturmaya başladıysa,bu gaflar spontan gelişmiş değil,sufle edilmiş gaflardır.Bir amaca yönelmiştir.
Dinler arası diyalog güzellemeleri,atsız kolu yakıştırmaları,gezi seviciliği,hareketin paradigmalarını(değerlerini) değiştirme amacı ve yerini tam tayin edememiş bir fransız uçuğundan mülhem bir fikri harita beyanı,birbirinden bağımsız değerlendirildiğinde bir bilgisizlik gafı olarak algılanırsa da,bir bütün olarak ele alındığında aslında yıkım hedefi olan bir proje çizgisi olduğu ortaya çıkar.
Son günlerin gündem konusu bir yakıştırma üzerine bunları ifade etme mecburiyeti hissettim.
Bir öfke ve kırgınlıkla,bunların olduğu yere doğru savrulan arkadaşlarım lütfen kim ya da kimlerle beraber olduklarını bir kere daha gözden geçirsinler...
Bunlar "yad"dır.
Bunlar sizin gibi ağlamaz,sizin gibi gülmezler.
Hangi geçmişi,hangi dostlukları kimin için terkettiğinizi bir kere daha düşününüz...